Tillsammans är vi starka!

Om Skogstorpa

Företagarförening

Skogstorpa Företagarförening bildades 1994-04-19 då lokala

företagare i området gick samman och grundade en intresseförening för att främja gemensamma

intressen och utveckla

Skogstorpa som affärsområde.

 

Postadress:

Skogstorpa Företagarförening

c/o Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan

 

Föreningens visioner

Skogstorpa företagar-förening skall vara enförening som tillvaratager och arbetar för

 utvecklingen av gemensamma intressen inom området.

Länkar

 

 

 

 

 

   

   

  • Har du företag på Skogstorpa men har inte fått våra medlemsmail?  Kontakta oss och kom  med i vår maillista över områdets  företag.

   

   

   

  Årsmötet godtog styrelsens förslag om att anställa en områdesutvecklare för att aktivt kunna hålla kontakt med medlemsföretagen.

   

  Ni kommer inom en snar framtid få besök av Leif Andersson, Skogstorpas nya Områdesutvecklare som presenterar föreningens vision

   

  Detta arbetssätt har med framgång använts av Hojums Företagareförening i drygt 10 år och har gett en mer aktiv förening och ett bättre företagsklimat.

   

   

   

  Efter styrelsens förslag som togs upp på årsmötet 2013 kommer serviceavgifterna att vara:

   

  Serviceavgifterna exkl moms:


  Fastighetsägare 1050 kr
  Föreningar 1050 kr
  Företag 0-2 anställda 1050 kr
  Företag 3-20 anställda 2100 kr
  Företag fler än 20 anställda 3150 kr

   

  Medlemsavgift 300:- / år

   

   

   

        

   

  Copyright ® 2009 Skogstorpa.se