Mål & Vision

Styrelsens målsättning: Skogstorpa Företagarförening skall vara en förening som tillvaratar och arbetar för utvecklingen av gemensamma intressen inom området.

Bli medlem idag

Det är idag ytterst viktigt att du som företagare sluter upp bakom oss i företagareföreningen. Ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter. Tveka därför inte att gå med i Skogstorpa Företagareförening.

Skogstorpa Företagarförening

Skogstorpa Företagarförening bildades 1994-04-19 då lokala företagare i området gick samman och grundade en intresseförening för att främja gemensamma intressen och utveckla Skogstorpa som affärsområde.