Skogstorpa Företagarförening 


Skogstorpa Företagarförening bildades 1994-04-19 då lokala företagare i området gick
samman och grundade en intresseförening för att främja gemensamma intressen och
utveckla Skogstorpa som affärsområde.


Det är idag ytterst viktigt att du som företagare sluter upp bakom oss 
i företagareföreningen. Ju fler vi är desto större tyngd har våra åsikter. 
Tveka därför inte att gå med i Skogstorpa Företagareförening.


Styrelsens målsättning
Skogstorpa Företagarförening skall vara en förening som tillvaratar
och arbetar för  utvecklingen av gemensamma intressen inom området.

Styrelsens handlingsprogram
Att vara remissinstans i kommunala frågor som berör området i plan-,
trafik-, gatu- och miljöfrågor.

Att representera föreningen på de sammankomster för Trollhättans
företagarföreningar som administreras av Näringslivssekretariatet.

Att understödja och stimulera den kommersiella verksamheten inom
området.

Att lämna medlemsföretagen information två gånger per år.

Att till årsmötet presentera verksamhetsberättelse samt förslag till
budget för kommande verksamhetsår.

 

Skogstorpa Företagarförening
c/o Fasetten
Kardanvägen 37
461 38 Trollhättan
info@skogstorpa.se

 
Torvald Brahm, områdesutvecklare 0735-17 28 71
Leif Andersson, områdesutvecklare  070-510 66 40Tillsammans är vi starka!
 

Som medlemsföretag har ni möjlighet att skicka ut erbjudanden till
övriga företag på området. Både via vår hemsida, facebook samt
medlemsmail. Maila ditt erbjudande till info@skogstorpa.se

Varje år anordnar vi företagsträffar, kontaktmässa, Inspirationslunch
och intressanta föreläsningar. Några exempel på tidigare föreläsare
är Bert Karlsson, Magnus Hedman,  Erik Jonsson, Peter Wallén, Per
Johansson och senast Oskar Svärd, trefaldig Vasaloppsvinnare.

Vi har kontinuerlig kontakt med företagen på Skogstorpa, politiker och
tjänstemän från Trollhättans stad för att förbättra förhållandena för oss
på området.

Häng med på vad som händer under året på vår hemsida. Som medlem
får ni också information via vår medlemsmail.