STYRELSEN

Ordförande Susanne Olsson Ringström, STC  0520.134 50 
 
Vice ordf. Marcus Rehnberg, 4Sign SKYLT&TEXT 0520-377 90
 
Sekreterare Jana Kodesch, Cabeco 0708-123 116

Kassör Liselott Spetz, LLS Ekonomitjänst 0520-344 11
 


Ledarmot Catarina Lindvall, AllOffice  010-434 30 51

Ledamot Lars-Erik Setterberg, Supplier Partner 0720-63 34 79 

Ledamot  Sara Holmgren, Kalaskoket 070-526 80 04  


Adjungerad Torvald Brahm, områdesutvecklare 0735-17 28 71

Adjungerad Leif Andersson, områdesutvecklare 070-510 66 40

Övriga funktioner i styrelsen

Valberedning: Per Nordén, JustNu  /  Torvald Brahm

Webadministratör: Marcus Rehnberg, 4Sign SKYLT&TEXT